Các kỹ thuật điều trị hiếm muộn

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

 
Các trung tâm hỗ trợ sinh sản sử dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản như một phần trong quá trình điều trị. Khi lựa chọn một trung tâm điều trị, bạn nên biết trung tâm có thể cung cấp cho bạn các công nghệ nào và các công nghệ này giúp cải thiện cơ hội có thai cho bạn như thế nào.
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Công nghệ hỗ trợ sinh sản là gì ?

Các công nghệ hỗ trợ sinh sản là các trang thiết bị bên trong phòng lab. Các trang thiết bị này giúp các chuyên viên phôi học trong quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hay tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Ví dụ: sử dụng tủ cấy để bảo vệ phôi trong một môi trường phù hợp với sự phát triển bên ngoài cơ thể. Một số công nghệ có thể giúp cải thiện tỉ lệ có thai, chẳng hạn như bằng cách đánh giá chất lượng phôi trước khi chuyển phôi[1].

Các công nghệ hỗ trợ sinh sản được phát triển không ngừng để hỗ trợ tốt hơn cho ê kíp điều trị hiếm muộn và giúp bảo vệ phôi trong lab an toàn nhất có thể.

 
Khi nào các công nghệ hỗ trợ sinh sản muộn được sử dụng?

Các công nghệ hỗ trợ sinh sản được sử dung khi cả noãn và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài cơ thể và trong phòng lab nhằm khắc phục các nguyên nhân gây ra hiếm muộn[3].

Hiện nay có nhiều công nghệ hỗ trợ sinh sản khác nhau. Việc tìm hiểu mỗi quy trình thực hiện sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình điều trị.

 

 

 

Tài liệu tham khảo

  1. Aparicio-Ruiz B, et al. Fertil Steril 2016;106(3)e90–e91.
  2. Zegers-Hochschild F, et al. Fertil Steril 2009;92(5):1520–1524.
  3. Fritz M and Speroff L. Chapter 27. Female Infertility. In: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2011;1137–1419.

 

Công nghệ hỗ trợ sinh sản là gì ?