Hiểu về nuôi cấy phôi

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

 
Trong hầu hết các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, phôi được nuôi cấy trong tủ cấy. Phôi là những tế bào rất nhỏ và nhạy cảm, một thay đổi nhỏ về nhiệt độ, dòng khí [1],[2] hay ngay cả tiếp xúc với ánh sáng cũng có thể ảnh hưởng sự phát triển của phôi.
  •  
  •  
  •  
  •  

Do vậy, tử cung có môi trường và nhiệt độ đặc biệt và tủ cấy giúp tạo ra môi trường giống tự nhiên nhất có thể.

Để làm tăng cơ hội có thai, phôi cần phải phát triển. Điều này có nghĩa các tế bào phôi phải phân chia đồng đều và khoẻ mạnh. Tủ cấy cung cấp môi trường nhiệt độ và khí ổn định để phôi phát triển.

Mỗi loại tủ cấy sẽ có các đặc điểm khác nhau để hỗ trợ phôi khi phôi phát triển và bảo vệ phôi an toàn.

 
Sự khác nhau giữa các tủ cấy

Không gian bên trong tủ cấy nơi phôi được nuôi cấy được gọi là buồng cấy. Thiết kế của mỗi tủ cấy và buồng cấy khác nhau. Trong tủ cấy lớn với chỉ một buồng cấy, phôi của nhiều cặp vợ chồng khác được chứa trong cùng một buồng cấy với phôi của bạn. Mỗi lần phôi được cất vào hay lấy ra khỏi tủ cấy, chuyên viên phôi học sẽ mở cửa tủ cấy. Việc thay đổi môi trường nuôi cấy này có thể gây ảnh hưởng lên phôi. Trong các tủ cấy nhỏ với các buồng cấy riêng biệt, các phôi được nuôi cấy riêng biệt.

 
Nuôi cấy phôi riêng biệt và ổn định

Một số tủ cấy có thiết kế để phôi của từng cặp vợ chồng được nuôi cấy riêng, cung cấp môi trường nuôi cấy phôi riêng biệt và ổn định. Buồng cấy riêng cho phép chuyên viên phôi học theo dõi môi trường nuôi cấy chuyên biệt cho phôi của bạn và bảo đảm rằng nếu phôi của các cặp vợ chồng khác được cất vào hay lấy ra khỏi tủ không ảnh hưởng đến phôi của bạn. Môi trường ổn định có thể giúp phôi phát triển, cải thiện chất lượng và tăng khả năng phát triển thành phôi nang.

 

 

Tài liệu tham khảo

  1. Zhang J, et al. Reprod Biomed Online 2010;20:510–515.
  2. Swain J, et al. Reprod Biomed Online 2012;24:142–147.
  3. Takenaka M, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2007;104(36):14289–14293
  4. Schulz R. Proc Natl Acad Sci USA 2007;104(37):14547–14548.
  5. Swain J. Reprod Biomed Online 2014;28(5):535–547.

 

Hiểu về nuôi cấy phôi

Hiểu về nuôi cấy phôi