Quy trình xin noãn – tinh trùng

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

 
Bạn có thể xem xét việc xin noãn hay xin tinh trùng nếu vợ và/hay chồng không có noãn hay tinh trùng, có noãn hay tinh trùng có chất lượng kém, có nguy cơ cao truyền cho con một bệnh lý di truyền. Tuỳ theo dịch vụ và chính sách chăm sóc sức khoẻ sẵn có, bạn có thể sử dụng noãn hay tinh trùng hiến.
 
 •  
 •  
 •  
 •  
Chọn người hiến

Một số cặp vợ chồng không thể sử dụng noãn hay tinh trùng của mình để mang thai. Khi chọn người hiến, bạn có thể muốn tìm người có cùng đặc điểm di truyền của vợ và/hay chồng. Một số cặp vợ chồng thích chọn người hiến mà họ có quen biết như người thân trong gia đình hay bạn bè[1].

Các cặp vợ chồng khác thích chọn người hiến vô danh. Nhiều trung tâm có ngân hàng noãn hay tinh trùng [1]. Bạn có thể tìm thấy một số trung tâm có sẵn người hiến và chọn lấy một người phù hợp với nhu cầu của bạn.

 

Quy trình
 • Quy trình xin noãn

  Thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để chuyển noãn của người hiến vào tử cung của người nhận như: thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), chuyển giao tử vào ống dẫn trứng [GIFT] hay chuyển hợp tử vào ống dẫn trứng [ZIFT]).

  Quy trình xin noãn bao gồm các bước[1]:

  • Người hiến sẽ được tầm soát các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục và tình trạng nhiễm một số loại virus khác [3].
  • Người hiến sẽ được kích thích buồng trứng
  • Người nhận cũng được sử dụng nội tiết để đồng bộ với chu kỳ của người hiến
  • Người hiến sẽ được chọc hút noãn và thụ tinh với tinh trùng chồng (hay người hiến) trong phòng lab (trong chuyển giao tử vào ống dẫn trứng (GIFT) sự thụ tinh xảy ra bên trong tử cung)
  • Phôi được nuôi cấy bên trong tủ cấy trước khi được chuyển vào buồng tử cung người nhận

  Sau quá trình điều trị, có thể vẫn còn noãn chưa sử dụng. Trữ lạnh noãn để bảo quản các noãn này dùng trong tương lai[4].

 • Quy trình xin tinh trùng

  Tinh trùng hiến có thể được dùng trong kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và một số các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như: thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), chuyển giao tử vào ống dẫn trứng (GIFT) hay chuyển hợp tử vào ống dẫn trứng (ZIFT).

  Quy trình xin tinh trùng bao gồm các bước:5.

  • Người hiến cung cấp mẫu tinh trùng và được tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tinh duc và các bệnh rối loạn di truyền
  • Chuyên viên phôi học chuẩn bị tinh trùng, tách bỏ chất nhày và các tinh trùng không di động
  • Đối với kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung, tinh trùng đã được lọc rửa sẽ được bơm trực tiếp vào tử cung của người vợ
  • Tinh trùng hiến cũng có thể dùng cho các số các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như: thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), chuyển giao tử vào ống dẫn trứng (GIFT) hay chuyển hợp tử vào ống dẫn trứng (ZIFT)– các kỹ thuật này đòi hỏi người vợ phải có kích thích buồng trứng.
  • Nếu thực hiện kỹ thuật hổ trợ sinh sản, noãn của người vợ sẽ thụ tinh với tinh trùng hiến trong phòng lab (trong kỹ thuật chuyển giao tử vào ống dẫn trứng (GIFT) sự thụ tinh xảy ra bên trong tử cung)
  • Phôi được nuôi cấy bên trong tủ cấy trước khi được chuyển vào buồng tử cung người vợ

  Cũng như với noãn hiến, tinh trùng hiến chưa sử dụng có thể được trữ lạnh để dùng cho các chu kỳ tiếp theo[4]. Nếu bạn từng dùng noãn hiến hay tinh trùng hiến, trữ lạnh có nghĩa là bạn có thể dùng cùng mẫu giao tử của cùng một người hiến lần nữa – bảo đảm các con bạn sẽ có cùng các nguồn gốc di truyền.

 

 

Tài liệu tham khảo

 1. American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Egg donation. Fact sheet. 2016. Available at: http://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-sheets/english-fact-sheets-and-info-booklets/egg_donation_factsheet.pdf. Accessed: February 2018.
 2. Fritz M, Speroff L. Chapter 31. Assisted Reproduction. In: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 8th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 2011:1331–1382.
 3. Bagshawe A, Taylor A. BMJ 2003;327(7423):1098–1100
 4. Konc J, et al. Biomed Res Int 2014;2014:307268.
 5. Rowell P and Braude P. BMJ 2003;327(7418):799–801.

 

Chọn người hiến