Tìm hiểu từng bước

Tìm hiểu từng bước

Bạn có thể đã nghe nói về một phương pháp hỗ trợ sinh sản được gọi là IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Quá trình thực hiện IVF có thể phức tạp, nhưng đã giúp nhiều gia đình có con thành công. Khi bạn tiến hành IVF sẽ phải lưu ý đến một vài yếu tố nhưng đội ngũ bác sĩ sẽ hỗ trợ bạn xuyên suốt quá trình thực hiện.

Phần này cung cấp thông tin hữu ích về IVF và tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), cũng như những kiến thức giúp bạn cải thiện cơ hội có con.